Partneři - CRM pro neziskovky

Spolupráce s partnery

Důležitou součástí naší cesty je spolupráce s lidmi a institucemi, se kterými společně sdílíme své poslání profesionalizace neziskového sektoru.

Školíme, organizujeme akce, vytváříme zajímavé projekty, podporujeme se finančně i formou vzájemného doporučování.

České centrum fundraisingu

Společně s CCF organizujeme a lektorujeme workshopy na téma digitalizace fundraisingu a péče o dárce prostřednictvím technologií.

www.fundraising.cz

Slovenské centrum fundraisingu

Už léta podporujeme konference pořádané SCF na Slovensku. Společně organizujeme workshopy v oblasti digitalizace fundraisingu a CRM systémů.

www.fundraising.sk

Svět neziskovek

Jsme garant oblasti CRM v neziskovém sektoru. Pomáháme s obsahem mj. na téma digitalizace neziskového sektoru prostřednictvím článků a podcastů.

www.svetneziskovek.cz

ČVUT FEL

Dlouhodobě spolupracujeme s ČVUT FEL (Centrum znalostního managementu).

Lektorujeme workshopy na téma CRM, poskytujeme možnost odborné praxe a spolupráce na bakalářských a diplomových pracích.

czm.fel.cvut.cz

Pavel Náplava

Assistant Professor at CTU FEE

Pavel podporuje CRM pro neziskovky od roku 2015. Společně organizujeme semináře pro studenty a řešíme možnosti bakalářských a diplomových prací.

Semestrální kurz Czechitas

V roce 2021 jsme připravili spolu s organizací Czechitas Salesforce semestrální kurz pro ženy. Spolupráce bude pokračovat i v roce 2022, kdy chystáme na podzim opět komplexní Salesforce kurz, tentokrát pro ženy, muže a studenty.

www.czechitas.cz

Czechitas

nezisková organizace

Motivuje ženy pro práci v IT, poskytuje vzdělávání a pomoc při hledání práce v oboru.

Partneři

Active citizens Fund

Díky podpoře ve formě grantu z programu Active citizens Fund
jsme mohli realizovat projekt Eventový modul pro CPN.
Více zde

Další partneři

Můžete o nás slyšet také např. v Koalici za snadné dárcovství nebo od Kači ŠvidrnochovéPetra Machálka.

Petr Machálek

konzultant

Petr je odborníkem na Strategické plánování a poradenství, zaměřuje se na PR a média, věnuje se poradenství v oblasti fundraisingu.

Kateřina Švidrnochová

konzultantka a lektorka

Kača je lektorka digitálních a komunikačních dovedností. Píše návody a bloguje.