Partneři - CRM pro neziskovky
Nejbližsí akce 19. 5. 2022 Úvod do Salesforce

Spolupráce s partnery

Důležitou součástí naší cesty je spolupráce s lidmi a institucemi, se kterými společně sdílíme své poslání profesionalizace neziskového sektoru.

Školíme, organizujeme akce, vytváříme zajímavé projekty, podporujeme se finančně i formou vzájemného doporučování.

České centrum fundraisingu

Společně s CCF organizujeme a lektorujeme workshopy na téma digitalizace fundraisingu a péče o dárce prostřednictvím technologií.

www.fundraising.cz

Slovenské centrum fundraisingu

Už léta podporujeme konference pořádané SCF na Slovensku. Společně organizujeme workshopy v oblasti digitalizace fundraisingu a CRM systémů.

www.fundraising.sk

Svět neziskovek

Jsme garant oblasti CRM v neziskovém sektoru. Pomáháme s obsahem mj. na téma digitalizace neziskového sektoru prostřednictvím článků a podcastů.

www.svetneziskovek.cz

ČVUT FEL

Dlouhodobě spolupracujeme s ČVUT FEL (Centrum znalostního managementu).

Lektorujeme workshopy na téma CRM, poskytujeme možnost odborné praxe a spolupráce na bakalářských a diplomových pracích.

czm.fel.cvut.cz

Pavel Náplava

Assistant Professor at CTU FEE

Pavel podporuje CRM pro neziskovky od roku 2015. Společně organizujeme semináře pro studenty a řešíme možnosti bakalářských a diplomových prací.

Semestrální kurz Czechitas

V roce 2021 jsme připravili spolu s organizací Czechitas Salesforce semestrální kurz pro ženy. Spolupráce bude pokračovat i v roce 2022, kdy chystáme na podzim opět komplexní Salesforce kurz, tentokrát pro ženy, muže a studenty.

www.czechitas.cz

Czechitas

nezisková organizace

Motivuje ženy pro práci v IT, poskytuje vzdělávání a pomoc při hledání práce v oboru.

Realizace projektu „Eventový modul pro CPN“

Díky podpoře ve formě grantu z programu Active citizens Fund jsme mohli realizovat projekt Eventový modul pro CPN, díky kterému jsme zjednodušili administraci akcí, které děláme:

  • školení a webináře pro klienty
  • setkání s dobrovolníky
  • konference
  • školení a webináře pro veřejnost a to v live i online formě.

Eventový modul jsme realizovali v období září 2021 až únor 2022.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

EN: The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

www.activecitizensfund.cz

Odpovědná osoba: Juraj Mrázik (juraj.mrazik@crmproneziskovky.cz)

Partneři

Další partneři

Můžete o nás slyšet také např. v Koalici za snadné dárcovství nebo od Kači ŠvidrnochovéPetra Machálka.

Petr Machálek

konzultant

Petr je odborníkem na Strategické plánování a poradenství, zaměřuje se na PR a média, věnuje se poradenství v oblasti fundraisingu.

Kateřina Švidrnochová

konzultantka a lektorka

Kača je lektorka digitálních a komunikačních dovedností. Píše návody a bloguje.