Rubikon: Salesforce.com, pro správu a vyhodnocování služeb - CRM pro neziskovky

Rubikon: Salesforce.com, pro správu a vyhodnocování služeb

7. 3. 2019

Až 50 % práce ubylo organizaci RUBIKON díky používání Salesforce CRM. Zaměstnanci oceňují nejenom rozličné funkcionality systému, ale i jeho snadné používání.

Kdo je Rubikon Centrum?

Ročně je v České republice propuštěno na svobodu průměrně 13 200 vězňů a vězenkyň. I když odhadem 30 % z nich chce pracovat, šanci uspět má jen 10 % z nich. Na tento problém se zaměřuje nezisková organizace RUBIKON Centrum, která již přes 20 let pomáhá lidem s trestní minulostí najít si práci a opětovně se tak začlenit do společnosti. Jejich služby směřují ke snižování recidivy, čímž šetří nemalé prostředky daňových poplatníků, zejména ale zvyšují kvalitu života lidí s trestní minulostí a přispívají k bezpečí ve společnosti. Za dobu své existence realizovalo RUBIKON Centrum přes 50 projektů a pomohlo víc než 20 tisíc klientům. Právě rozsáhlá evidence klientů a správa služeb byly hlavní důvody pro pořízení CRM systému.

Využití Salesforce v organizaci

Salesforce.com je tak pro organizaci nástroj pro podrobnou evidenci klientů od jejich příchodu do organizace a zařazení do služeb, až po jejich zdárné uplatnění se na trhu práce. RUBIKON Centrum nabízí širokou škálu služeb od kariérního (pracovního) a dluhového poradenství, přes romský mentoring až po probační programy pro mladistvé pachatele trestných činů. I když každý klient může navštěvovat vícero služeb paralelně, díky Salesforce.com o nich zaměstnanci RUBIKON Centra neztrácejí přehled a mohou jednoduše vyhodnocovat, jak se v té které službě klientům daří a jestli služby přinášejí očekávané výsledky.

Právě možnost vyhodnocování dat oceňuje na Salesforce.com pracovní poradce a administrátor Salesforce.com v organizaci, Tomáš Cipra.

Reportování nám umožňuje vyhodnocovat úspěšnost projektů a také naše služby celkově. Stačí, když kliknu párkrát myší a všechno, co potřebuju vědět, mám najednou před sebou a mohu data vyhodnocovat. Díky reportování můžeme sledovat spoustu faktorů naší práce a máme také zajímavá data, která můžeme použít třeba do výroční zprávy nebo při fundrasingu. Pamatuji se, že než jsme začali používat Salesforce.com, tak vyhodnocení našich služeb trvalo třeba 14 dní neustálé práce. Tímto se nám práce zredukovala o víc než 50 %.

Díky reportování Tomáš třeba ví, kolika klientům ročně pomohou najít práci, či kolik klientů zůstane v zaměstnání i po zkušební době a může tak vyhodnotit úspěšnost služeb.

Přínos systematické práce

Kromě funkčnosti Salesforce.com pro práci s klientem si ho Tomáš oblíbil i pro jeho uživatelskou přívětivost, díky které se sám brzy naučil systém administrovat a poměrně snadno vyškolit i nové zaměstnance RUBIKON Centra.

Salesforce je pro organizaci obrovský přínos. Troufám si říct, že 70 % našich zaměstnanců s ním pracuje dennodenně. Rozhraní je přizpůsobené uživateli, takže se všechno jednoduše hledá a všechno má svoji logiku. To je něco, co se naučí opravdu každý. Když máme interní školení pro zaměstnance, tak trvá možná hodinu a pak vím, že kolegové ještě budou mít nějaké dotazy, ale po nich v něm budou schopní pracovat úplně samostatně“.

Možnosti rozvoje

RUBIKON Centrum zatím nevyužívá plný potenciál Salesforce.com a pracuje zejména se správou kontaktů, služeb a projektů. Ve spolupráci s CRM pro neziskovky, partnerem Salesforce.com, však do budoucna plánují vytěžit více z jeho možností a zapracovat i na automatizaci emailových procesů či propojit ho s účetním systémem.