Institut pro památky a kulturu: Jak používat Salesforce v zájmu památek a kultury? - CRM pro neziskovky

Institut pro památky a kulturu: Jak používat Salesforce v zájmu památek a kultury?

3. 3. 2019

V Institutu pro památky a kulturu slouží Salesforce CRM hned několik způsoby: eviduje účastníky akcí, pomáhá s rozesíláním tištěného časopisu a se získáváním darů. 

Kdo je Institut pro památky a kulturu?

Nezisková organizace Institut pro památky a kulturu se již od roku 2007 snaží přispívat k ochraně a péči o naše kulturní dědictví. Činí tak prostřednictvím informací, vzděláváním a propojováním aktivit, které souvisí s obnovou, financováním a využíváním památek. Institut pro památky a kulturu provozuje internetový zpravodajský portál, pořádá konference, soutěže, vydává tištěný časopis, monitoruje dotace a veřejné sbírky na památky. Organizace zároveň funguje také jako sociální podnik, který zaměstnává lidi se zdravotním postižením, kteří se vzhledem ke své zdravotní situaci obtížněji uplatňují na trhu práce.

Proč potřebují CRM systém?

Než Institut začal používat Salesforce, správa jejich dat byla mnohem komplikovanější a méně přehledná. Svou motivaci najít CRM řešení objasňuje Aleš Kozák, ředitel a fundraiser Institutu pro památky a kulturu následovně: „Našim posláním je pomáhat šířit osvětu skrze příklady dobré praxe. Naše práce je tedy hodně o informacích jak obsahových, tak i kontaktních. Donedávna jsme ukládali data v různých systémech. V informacích ale musí být pořádek, aby se v nich člověk mohl orientovat, dobře je používal a dokázal je také sdílet. To platí zejména v týmu více lidí a nás je už téměř 10. Jednoho dne zkrátka zjistíte, že je ideální mít jeden fungující systém, pokud chcete pokračovat dál.

A jak konkrétně Institut využívá Salesforce při své práci? Institut prostřednictvím něho rozvíjí spolupráci s firmami, eviduje účastníky a účastnice konferencí a využívá ho i při evidenci a rozesílání svého pravidelného tištěného časopisu. Salesforce jim také pomáhá rozvíjet individuální dárcovství, které je pro jejich práci zásadní, jelikož poskytují část svých informačních a monitorovacích služeb zdarma.

Spolupráce s CRM pro neziskovky

Svojí zkušenost s implementací Salesforce ze strany CRM pro neziskovky, partnerů Salesforce, zhodnotil následovně: 

„Konzultant, který nám byl přidělen, se nám věnoval pečlivě a dlouhou dobu. Dotáhli jsme to s ním až do fáze, kdy jsme Salesforce začali denně používat bez jeho pomoci. David [konzultant] byl velmi vstřícný a nakonec jsme se při práci i spřátelili. Věřím, že spolupráce bude nadále pokračovat při dalším využívání Salesforce při naší práci.

dodává Aleš Kozák.

Podpora CRM pro neziskovky

Vazby přátelství a spolupráce však neskončily při nasazení systému, ale pokračují již třetím rokem. Zaměstnanci a zaměstnankyně Institutu navštěvují školení, které organizuje CRM pro neziskovky, aby tak prohloubili svoje dovednosti v Salesforce a také dlouhodobě využívají jejich placenou servisní službu. „Oceňuji, že je tady CRM pro neziskovky, které vždy nějakým způsobem pomůže. Platíme si měsíční podporu a základní problémy, nebo dotazy jsou tak pokryté v relativně krátkém čase. Když člověk používá takový nástroj, je potřeba, aby měl partnera profesionála k dispozici.“