Realizace projektu Eventový modul pro CPN - CRM pro neziskovky
Nejbližsí akce 23. 3. 2023 Reporty a grafy v Salesforce CRM

Eventový modul pro CPN

Díky podpoře ve formě grantu z programu Active citizens Fund jsme mohli realizovat projekt Eventový modul pro CPN, díky kterému jsme zjednodušili administraci akcí, které děláme:

  • školení a webináře pro klienty
  • setkání s dobrovolníky
  • konference
  • školení a webináře pro veřejnost a to v live i online formě.

Eventový modul pro CNP jsme realizovali v období září 2021 až únor 2022.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

EN: The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

www.activecitizensfund.cz

Odpovědná osoba

Juraj Mrázik

projektový manažer

Má na starost vedení projektů a komunikace s klienty a dobrovolníky. Organizuje webináře a podílí se na rozvoji aktivit organizace.