img +420 731 140 399
img office@crmproneziskovky.cz
 • Follow us:
 • LinkedIn

Funkce

Neziskové organizace potřebují efektivně pracovat s informacemi, které během své práce získávají a evidují. Především se jedná o kontakty, které představují existující či potencionální dárci – ať už fyzické nebo právnické osoby. V tomto případě organizace eviduje získané dary, ideálně v návaznosti na nějakou kampaň. Zde uvádíme základní výpis funkcí, které systém Salesforce CRM poskytuje:

Správa kontaktů

 • ukládání a správa dárců, partnerů, sponzorů, klientů, firem, dobrovolníků, organizací

Správa kontaktní historie

 • ukládání a sledování kontaktní historie: emaily, telefony, osobní schůzky, dopisní korespondence

Správa aktivit

 • na kartě kontaktu si můžete ukládat, v jakých aktivitách daný kontakt byl kdy zapojen

Evidence darů a plateb

 • detailní historie jednotlivých darů u kontaktů a firem (datum a účel daru, jméno dárce,  finanční, věcný dar)
 • evidence plateb klientů a partnerů
 • možnost synchronizace s bankovními výpisy (automatizace)

Správa a vyhodnocování fundraisingových a PR kampaní

 • zadávání a sledování kampaní (Běh pro dobrou věc, setkání s Klubem přátel, Direct Dialog, atd.)
 • vyhodnocování kampaní

Vytváření seznamů

 • filtrování a vytváření seznamů podle zadaných kritérií (např.: všichni dárci, kteří darovali minulý měsíc víc než 100,- Kč, všichni vysokoškoláci z Prahy atd.)

Vytváření reportů

 • v požadované sestavě vytváření sestav
 • export do excelu

Komunikace

 • rozesílání hromadných emailů (Newsletter, Pozvánky, Potvrzení o daru…)
 • integrace na poštovního klienta

Sociální média

 • analýzy činnosti na sociálních médiích