img +420 731 140 399
img office@crmproneziskovky.cz
  • Follow us:
  • LinkedIn

Reference
logo_PP_CRM_pro_neziskovkyInstitut pro památky a kulturu o.p.s. pomáhá šířit osvětu a příklady dobré praxe v péče o kulturní dědictví. Informuje, vzdělává a propojuje aktivity, které souvisejí s obnovou, financováním a využíváním památek.

„Společnost CRM pro neziskovky je dobře fungující platformou, která nám díky systému Salesforce pomohla porozumět více než 20 tisícům našich kontaktů. Proces analýzy a implementace nebyl zcela jednoduchý a zaměstnal nás na několik měsíců. Odměnou za to nyní máme profesionální nástroj, který můžeme v organizaci všichni používat v rámci svých pracovních agend. S pomocí Salesforce totiž evidujeme nejenom kontakty na dárce, ale také další procesy v rámci našich činností. Vážím si jak přístupu zástupců CRM pro neziskovky, tak i spolupracujících profesionálů. Jsou ochotni pomoci nacházet vhodná řešení. Děkujeme.“ Aleš Kozák, ředitel a fundraiser. www.instituteu.cz

pestra_spolecnost_logoPestrá společnost, o.p.s. se zabývá kvalitním výcvikem asistenčních psů pro lidi s postižením. Jejím posláním je podporovat nezávislost lidí s postižením a otevírat jim možnosti žít pestrý život, což činí také v dalších projektech jako je sociální podnik cestovní kanceláře Bezbatour a vývoj mobilní aplikace osobní asistence Osobka.

„Práce s databází Salesforce již dnes patří ke každodenním úkonům našich zaměstnanců. Využíváme ji ke správě kontaktů, organizací, našich dárců a také příjmů. Umožňuje nám monitorovat chování dárců, zapisujeme sem důležité hovory, sledujeme úspěšnost naší přednáškové činnosti a také například v jaké fázi výcviku se nachází konkrétní asistenční pes a kolik se již sešlo finančních prostředků. Databáze výrazně usnadňuje sdílení dat mezi zaměstnanci. Implementace systému provedená CRM pro neziskovky a dobrovolným profesionálem, byla provedena důkladně a prozíravě, proto je teď možné stavět na těchto základech do budoucna. Jsme spokojeni.“ Martina Evjáková, fundraiserka. www.pestraspolecnost.cz

 

ccf_logoČeské centrum fundraisingu je předním odborníkem na podporu a rozvoj organizací občanské společnosti v České republice, ve střední a východní Evropě a dalších zemích, které procházejí demokratickou transformací.

„´Hrnečku vař´, aneb CRM pro neziskovky mi změnila život. Už netrávím hodiny tím, že hledám staré maily a kontakty a marně se snažím přijít na to, odkud se známe s tím pánem, co volá. Trapné omyly jsou pryč. Kliknu a vidím, o koho jde a co máme spolu do činění. Komunikuji jak ďas. Přes Salesforce je to mnohem snazší. Noví partneři, klienti i podporovatelé se jen hrnou (resp. jich stíhám mnohem víc oslovovat a rozvíjet spolupráci). Jen cítím mnohem větší nápor na organizaci a hygienu práce. Protože s novými kontakty přibývá práce jako kaše ve známé pohádce. Tak mi zbývá jen se naučit, jak se v Salesforce dá nastavit ´Hrnečku dost´“.
Jana Ledvinová, ředitelka ČCF. www.fundrasing.cz

 

Integra_logoNadácia Integra vytvára príležitostí pre dôstojný život znevýhodnených prostredníctvom vzdelávania, prístupu na trh a investícií.

„CRM pro neziskovky sme oslovili s požiadavkou prechodu z dovtedy používaného darcovského systému na systém SFDC. Jeden z najpodstatnejších dôvodov prečo sme išli do spolupráce práve so CRM v ČR bola možnosť skoro „lokálnej“ podpory (keďže sídlime v Bratislave, SK) a tým pádom aj jednoduchšej komunikácie. To sa určite podarilo, čomu sa veľmi tešíme. Oceňujeme dobrú spoluprácu počas celej implementácie a hlavne extrémne povzbudivý a pozitívny prístup nášho konzultanta, ktorý nás celým procesom prevádzal. CRM pro neziskovky prispôsobili databázu SFDC unikátnym potrebám našej Nadácie, čím nám pomohli zefektívniť množstvo administratívny procesov. V SFDC sme získali výborný nástroj na spravovanie databázy našich darcov ale aj tých, ktorým podporu smerujeme.“ Janine Lacho, koordinátor Malaika programu. www.integra.sk


skv_logo Sportovní klub vozíčkářů
vytváří podmínky pro sport hendikepovaných, zejména vozíčkářů.

„Naši kolegové pracují často z domova, přesto potřebujeme mít centrální přehled o fundraisingových krocích – od plánování přes realizaci po závěrečné vyúčtování. Implementace Salesforce nám umožňuje efektivní sdílení dat a procesů. Postupně jsme začali používat Salesforce na správu našich členů či dobrovolníků a jejich vzdělávání. Nasazení Salesforce lze neustále rozvíjet. Bez spolupráce s CRM pro neziskovky z.s. by nám systém nebyl zdaleka tak platný, ani bychom nemohli plánovat jeho už zmiňovaný rozvoj.“ Bohuslav Hůlka, předseda organizace. www.skvpraha.org

cea_logo Vizí České evangelikální aliance je být dlouhodobou platformou pro přátelství, podporu, vzdělávání, mentoring a networking lidí s vizí pro misijní církev, zakládání sborů, inovaci a rozvoj evangelikálních vedoucích v ČR.

„Díky spolupráci s CRM pro neziskovky jsme byli schopni velmi rychle implementovat systém Salesforce a přizpůsobit ho našim konkrétním potřebám. Komunikace i spolupráce s programátorem byla nadstandartní a velmi příjemná. Systém Salesforce nám pomohl radikálně zlepšit náš kontakt management, komunikaci se specifickými cílovými skupinami i práci s dárci.“ Jiří Unger, tajemník České evangelikální aliance. www.ea.cz


logo_diakonie_vsetin

 

Diakonie Českobratrské církve evangelické – středisko Vsetín pomáhá seniorům, kteří ztratili svou soběstačnost a rodinám s dětmi i mládeži v nepříznivé životní situaci.

„Diakonie Vsetín úspěšně spolupracuje s CRM pro neziskovky na převedení databáze svých FR a PR kontaktů do sofistikovaného a komfortního prostředí Salesforce umožňujícího evidenci, správu, vytváření a vyhodnocování FR kampaní… – činností, které jsme doposud vedli v excelovských tabulkách. Ty se však při větším počtu dárců staly nepřehlednými a málo efektivními. Jako přínosná vnímáme i jednotlivá školení, kterých jsme se v rámci implementace zúčastnili. Problematika vedení kampaní nám byla představena v novém světle. Děkujeme.“ Jana Najtová, vedoucí FR a PR oddělení. www.diakonievsetin.cz

 Logo SPS.jpgSVĚTLO PRO SVĚT – Light for the World, o. s. je nevládní organizací, která se zaměřuje na prevenci a léčbu slepoty a na systémovou podporu osob s postižením v rozvojových zemích.

„Databáze Salesforce nám umožnila automatizovat, zjednodušit a zrychlit celou řadu administrativních procesů, nutných pro chod naší organizace. Naše dárcovská databáze je díky systému CRM pro neziskovky, o.s. nyní v centru veškerých našich aktivit a je tedy organickou součástí naší každodenní práce. Díky tomuto nástroji máme nyní neocenitelný vhled do chování našich dárců a díky internímu spravování jejich dat lépe rozumíme tomu, jak se vyvíjí úspěšnost našich fundraisingových kampaní. Možnost lépe uzpůsobit kampaně charakteru a historii našeho dárce je neocenitelným nástrojem pro překonání současných vnějších podmínek, které jsou pro fundraising v neziskovém sektoru značně nepříznivé.www.svetloprosvet.cz

 
cmelak logoČmelák – Společnost přátel přírody je největší severočeská ekologická organizace, která se stará o životní prostředí okolo nás. Sdružení se zabývá sázením původních druhů dřevin, pečuje o přírodně cenné lokality a připravuje ekovýchovné programy pro žáky ZŠ a studenty.

„Diky CRM pro neziskovky, o.s. jsme získali cenný nástroj pro efektivní správu dat našich dárců. Bez dlouhodobé odborné pomoci a poradenství bychom sami podobnou databázi nerozvinuli. Nejen, že nás nový systém v práci s daty posunul o několik úrovní výše, ale už si bez něj provoz fundraisingu nedokážeme ani představit.“Andrea Štokrová, výkonná ředitelka. www.cmelak.cz

Satba logoSalesiánská asociace Dona Boska, o.s., (SADBA) pomáhá znevýhodněným dětem a mládeži ve světě. Hlavní náplní je školení dobrovolníků, kteří jsou pak vysláni do salesiánských středisek v ČR i v zahraničí, kde poskytují dětem a mladým lidem smysluplné využití volného času, vzdělání, svůj čas a lásku.Už přibli žně půl roku intenzivně pracujeme na zavedení pořádku do našich kontaktů a darů v rámci malé neziskové organizace.

„Díky spolupráci s panem Jeníkem a CRM pro neziskovky na platformě SalesForce vyvíjíme systém, který by mnoho procesů v naší organizaci měl automatizovat a zjednodušit. Společně se dvěma přáteli dokončujeme nastavení systému a jeho implementaci v naší organizaci. Velice děkuji za tuto možnost, která poskytuje i to, na co jsem se ani neodvážil pomyslet.“ Ing. Mgr. Jaroslav Vracovský, předseda Salesiánské asociace Dona Boska, o.s., www.sadba.org

rubikon_logo_claimRubikon Centrum působí v oblasti prevence kriminality a efektivního řešení následků trestných činů. Cílem sdružení, všech projektů a aktivit, je opěto vné začlenění lidí s trestní minulostí do společnosti, rozvoj jejich schopností pro uplatnění na trhu práce a dosažení jejich sociální a pracovní integrace.

„Díky CRM pro neziskovky máme perfektní systém pro správu našich klientských dat a odbornou pomoc s jeho nasazením, tak i dlouhodobou podporu. Nový systém nás posunul o dost dál v evidenci klientů a dobrovolníků, umožnil nám zbavit se nepřehledných excelů a nedokážeme si bez něj už provoz organizace představit.“ Mgr. Dagmar Doubravová, ředitelka organizace RUBIKON Centrum,www.rubikoncentrum.cz

250303-top_foto1-u3k9bPosláním Transparency International – Česká republika (TIC) je mapovat stav korupce v ČR a svou činností aktivně přispívat k jejímu omezování. TIC se zaměřuje především na prosazování systémových změn v oblasti veřejné správy a legislativy, ale také v soukromém sektoru. Věnuje se konkrétním oblastem (například problematice veřejných zakázek, střetu zájmů či nakládání s veřejnými prostředky) a poskytuje právní a vzdělávací služby.

„CRM pro neziskovky, o.s. nám poskytlo perfektní nástroj pro správu našich dárců a podporovatelů, fundraisingovou strategii, odbornou pomoc i dlouhodobou podporu při správě databází. Nový systém je pro nás nepostradatelným.“ David Ondráčka, ředitel, Transparency International – Česká republika, o.p.s., www.transparency.cz

2012115336-hospic_dobreho_pastyrePosláním občanského sdružení TŘI je vytvoření prostoru, kde se mohou posilovat mezilidské vztahy, ať již při doprovázení v těžkých životních situacích nebo při odpočinku a růstu ve chvílích radosti. Cílem sdružení je vyvíjet činnosti směřující k realizaci výstavby a provozování mateřské a základní školy, komunitního domu s kostelem a hospice v obci Čerčany.

„Diky CRM pro neziskovky, o. s. jsme získali výborný multifunkční nástroj, který nám významně pomáhá systematicky pracovat s našimi dárci, získávat přehled o komunikaci s důležitými partnery, jednoduše spravovat všechny potřebné kontakty a také efektivně oslovovat různé zájmové skupiny i jednotlivce. Docílili jsme tím vyšší profesionalizace ve všech zmíněných oblastech a již si nedokážeme provoz organizace ani jinak představit. Velký dík patří také dobrovolníkům, kteří nám dlouhodobě poskytují odbornou podporu a pomohli s nasazením celého systému.“  Jiří Krejčí, ředitel Občanského sdružení TŘI, www.centrum-cercany.cz